Mine tipp-tippoldeforeldre på morfars side

Christen Brun - 1 A

Født 5.1.1778 i Bergen - Død 31.12.1847 i Bergen

 • Hans søsken
 • Mette Brun - 1773-1844
 • Ellen Brun - 1776-1832
 • Svend Brun - 1779-1866
 • Catharina Brun - 1781-1812
 • Ingebor Brun - 1782-1842
 • Aletta Brun - 1785-1801
 • Ludvig Brun - 1790-1853

 

Anna Elisabeth Suhling - 1 B

Født 28.2.1778 i Bergen - Død 6.12.1860 i Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Herman Widing - 2 A

Født ca.1776 - Død 1860

Oberstløytnant på Akershus Festning.

 

Martha Christine Grefsen - 2 B

Født 1781 i Christiania - Død 13.7.1829 i Christiania

 

 


 

Peder Carl Lasson - 3 A

Født 14.11.1798 på Grini i Bærum - Død 5.6.1873 i Christiania

Ble gravlagt 9.6.1873, og Jørgen Moe skrev en sang til begravelsen.

 

http://snl.no/.nbl_biografi/P_C_Lasson/utdypning

http://no.wikipedia.org/wiki/Peder_Carl_Lasson

Otilia Pauline Christine von Munthe af Morgenstierne - 3 B

Født 18.1.1804 i København - Død 6.5.1886 i Christiania

 • Hennes søsken
 • Christian Fredrik Jacob - 1806-1886
 • Wilhelmine Johanne Helene - 1810-1858
 • Augusta Julie Georgine - 1812-1885
 • Wilhelm Herman Ludvig - 1814-1888
 • Cathrine Monnevinde Henriette - 1825-1888 

 

 

 

 

 

 

 


 

Christian Fredrik Jacob v.Munthe af Morgenstierne - 4A

Født 1806 - Død 1886

Bror av Otilia (3 B)

Christian Fredrik Jacob von Munthe af Morgenstierne (født 23. mars 1806 i Bremen, død 28. mai 1888 i Kristiania) var en norsk militær offiser som også var kammerherre og gift med ei russisk prinsesse.

Fra 1818 var han elev ved landkadetakademiet (i dag Krigsskolen) i Kristiania, hvoretter han i 1823 oppnådde en surnumerær stilling som sekondløytnant, fra 1827 i fast stilling. Dette var i den norske kavaleribrigade. Han ble i 1830 tilsatt som ordonanseoffiser for kong Karl III Johan (1773–1844) og gikk i 1831 inn i tjeneste som attaché ved den norsk-svenske utenriksstasjon i den russiske hovedstad St. Petersburg der han var inntil 1837. Fra 1833 hadde han også hatt tittelen kammerherre og ble da også gift der borte med ei russisk prinsesse.

 
I sin politimesterperiode lot han blant annet oppføre dette bygget, Hammersborg arbeiderboliger fra 1851.

Han ble premierløytnant i 1838 og fikk jobb ved generalstaben, der han var til 1844. Han hadde i 1843 tatt en cand.jur. og kunne fra 1846 tiltre som politifullmektig i Kristiania, der han fra 1850 var politimester og etatens leder. For alt dette fikk han året etter den svenske Nordstjerneordenen og den danske Dannebrogordenen. Kona døde i 1853 men han giftet seg igjen i 1855. På 1850-tallet drev han også med en slags filantropisk boligbygging og fikk etablert Christiania Dampkjøkken i 1857 der man kunne kjøpe billige retter. Men i 1862 meldte han overgang til Lier for å være sorenskriver (også for Røyken og Hurum) inntil han i 1884 ble avskjediget. Han hadde da rukket å få flere ordener, som den spanske Isabella den katolskes orden (etablert 1815) og den polsk-russiske Sankt Stanislaus-ordenen (etablert 1765).

Han var sønn av Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne den eldre (1774–1835) og Cathrine Elisabeth Fries (1781–1840). Faren ble i 1816 den første høyesteretts- og regjeringsadvokat i Norge, men var omkring 1805 i Tyskland og Holland der han jobbet som fiolinist etter å ha blitt midlertidig fradømt sine embeter. Begge foreldrene var forøvrig født i Danmark. Selv giftet Christian Fr. seg i 1836 med den russiske prinsesse Anastasia Sergiewna Soltikoff (1810–1853), De fikk fem sønner og ei datter. Datteren Alexandra Cathrine Henriette (1838–1881) ble hoffrøken og gift i 1857 med regjeringsadvokat Christian Lasson (1830–93), og derved mor til kunstnerne Per Lasson (1859–1883), Oda Krohg (1860–1935), Alexandra Lasson (1862–1955) som var gift med maleren Frits Thaulow og Bokken Lasson (1871–1970). Sønnen Carl Johan Maximilian (1844–1912) apoteker var far til arkitekten Christian Frederik Jacob von Munthe av Morgenstierne (1880–1967). 

Hans første kone døde på morens gods i Moskva i 1853. Men Christian Fr. giftet seg raskt igjen i 1855 med med ei Wilhelmine Christine Petersen (1825–1914) som var datter av en brigadelege fra Halden. I 1885 bodde de i Kristiania.

 

Anastasia Sergiewna Soltikoff - 4 B

Født 21.4.1810 i Moskva - Død 10.8.1853 i Moskva

Hun var russisk prinsesse og æresdame hos Keiserinnen av Russland.

Hennes oldefar Piotr var bror til kammerherre Sergej Saltykov (1726–65) Hun ble etter flyttingen statsfrue hos enkedronning Desideria av Sverige og Norge (1777–1860).

Morten nyberg 13.08.2018 11:54

Hei. Sjekk finn kode 115245683 Der finner du tipp tipp Brun for salg! Mvh morten nyberg

| Svar

Nyeste kommentarer

29.09 | 08:34

I'm sorry - too fragile :(

06.09 | 02:19

Hello, do you ever ship your dog root art to the USA? I am interested in orange Belton English setter art!

07.09 | 21:53

Vi fikk Tress av Einar i 2012, da pensjonert som jakthund. Er nå 12 år, en utrolig snill og tålmodig type, utrolig leken, sprek og glad! Lever det gode liv!

13.08 | 11:54

Hei. Sjekk finn kode 115245683 Der finner du tipp tipp Brun for salg! Mvh morten nyberg